Буква по буква

Буква по буква збор, збор по збор реченица. Со интересни приказни и слики децата ги учеа буквите како и деновите во неделата.