Стручно усовршување

Стручниот и воспитно згрижувачкиот тим од нашата градинка учествуваше на интерактивна обука со наслов „Врсничко насилство - булинг кај деца во предучилишни установи, препознавање и превенирање“.
На обуката беа опфатени социолошките аспекти на врсничкото насилство, начини и мерки за препознавање и превенирање, како и насилство во виртуелниот свет.