Ден – Ноќ

Преку креативни активности децата ги распознаваа и именуваа денот и ноќта. Направија многу интересни цртежи каде сонцето и месечината ги покажаа со сета убавина.