Суниленс

Децата продолжија со успешно реализирање на активностите од проектот на Суниленс, „Учиме за собирање и рециклирање на отпадното масло за јадење“, Лекција број 2 „Загадување на природата“. Стекнатите знаења децата ги покажаа со работата во работните листови бр. 3.