Мали истражувачи

Продолжуваме и истражуваме за Сонцето, месечината и ѕвездите. Ликовните активности и забавните игри ни го исполнија денот.