Еленот Рудолф

Санката на Дедо Мраз ја влечат елени, а најмалото со црвено носе е еленчето Рудолф кој го осветлува патот во ноќта. Со прекрасни изработки децата го направија малото еленче кое стана украс покрај елката.