Новогодишни празници

Децата од групата "Бувчиња" од објект Први стапки во рамките на проектот "Создаваме со нашите вредни рачиња" спроведоа активности во духот на новогодишните празници. Преку интересни активности децата се поттикнаа да ја користат креативноста во секојдневните ситуации, како и да ги развиваат вештините на движења на прстите и дланките.

Воспитувач: Маја Давиткова Димоска
Неговател: Сузана Андова