Доврши ја приказната

Во рамките на проектот „Книгата - верен пријател“, децата од група Ѕвездички, објект Бисерчиња, раскажуваа приказни според слики и ги довршуваа приказните. Целта е децата да развиваат способност за раскажување настани и поврзано раскажување.

Воспитувач: Александра Андреевска

Негувател: Зухра Рушити