Пееме се дружиме

Распеано и разиграно е во нашата градинка. Децата секогаш спремни за дружење, играње и учење.