Танцот на снегулките

Малечки снегулки од небо паѓаат, сакам да сум таму каде што се раѓаат,
сакам да го видам ветерот каде извира, снегулките што ги разигрува.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: