Топла облека

Надвор кога дува, топлата облека ме чува,
за да бидам здраво дете, баба шалче ми плете.
На главата носам капа, од зимата не се плашам,
глава и уши таа ми чува, кога студен ветер дува.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: