Капа и шал

Капа, шал и ракавици, дел од топлата облека кои се потребни за зимските денови. Интересен разговор како и креативни изработки на децата кој го направи денот многу интересен.