Снешко

„Тој е бел снежен човек, сите му се радуваат во зима
Живее кога е студено и кога снег има“
Надвор нема снег, но децата изработија снешковци со најразлични ликовни техники.