Правилно - неправилно

Активности кои беа многу интересни „Правиме све спротивно“ кое на децата им беше многу забавно.