Штедиме енергија

Штедиме енергија – да имаме светло; - да не се плашиме од темно; - да не ни биде ладно - се интересните одговори кои децата ги одговорија на прашањето „Зошто да штедиме“. Но се потсетивме и како здраво да се храниме и да одржуваме хигиена.