Кокиче

Зимата си оди, иде пролет мила, ни северко ни мразот, немаат веќе сила.
Цветче се појави на ритчето снежно, тоа е КОКИЧЕ храбро, бело нежно.
Со најразлични техники децата го направија кокичето, предвесникот на пролетта.