Смрзнати пом-пом топки

Во рамките на проектот „Создаваме со нашите вредни рачиња“ децата од групата Бувчиња, објект Први стапки имаа креативни активности со кои ја развивааа способноста за изведување на координирани движења рака-око, се поттикнаа самостојно да истражуваат, создаваа, именуваа и учеа за музичките инструменти.
Воспитувач: Маја Давиткова Димоска
Неговател: Сузана Андова