Математиката околу мене

Децата од групата Бубамари, објект Први стапки, во рамките на проектот „Моите чудни прашања", месецот јануари го посветија на математиката. Ги именуваа геометриските тела и фигури во просторот околу себе, ги споредуваа предметите, како и ги класифицираа според големина и форма со користење на термини: повеќе, помалку, еднакво.