Моите сетила

Денес преку многубројни истражувачки активности децата се запознаа и ги откриваа сетилата за вид, допир и вкус.