Истражувачи

Кога нешто истражуваме, прво треба да го набљудуваме и да ги пратиме промените што настануваат. Така дознаваме повеќе за тоа. Дознавме за магнетот, за боите и правевме креативни цртежи.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: