Стручна обука за негуватели

Дел од негувателите од нашата градинка земаа учество на обуката „Градење на капацитетите на вработените во предучилишните установи“, која е дел од програмата на УНИЦЕФ спроведена во партнерство со Министерство за труд и социјална политика и Едуленд Асоцијација и консалтинг на едукатори и заедници за учење.