Театар на сенки „Палешка“

Театар на сенки, или познато како куклен театар на сенки е интересна форма на раскажување која користи фигури за создавање впечаток на движење на лугето и другите три димензионални објекти.
Воспитниот тим на објектот Први стапки ја преточија приказната „Палешка“ во театарска претстава на сенки, која децата ја следеа со големо внимание и интерес.