Моето семејство

Семејството е она кое го стоплува детското срце и ја предизвикува детската насмевка.
Децата од објект "Први стапки" реализираа разни активности на тема "Моето семејство".

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: