Бебе во семејството

Кога дојдов на овој свет,
патот ми го покажаа,
ми дадоа име,ме растеа,
каде припаѓам ми кажаа.
Децата од објектот Први стапки научија како треба да се грижат за најмалите членови во семејството.