Приказна за семејството

Семејството како најголемо богатство, преточено во куклена претстава која децата од објектот Бисерчиња ја проследија со големо внимание.