Донација

21 Март - Денот на пролетта, група Бувчиња го одбележаа со садење на цвеќиња и дрва во дворот на градинката, донирани од Универзитетот за туризам и менаџмент претставуван од страна на Драги Илиевски, за што од наша страна е дадена Благодарница.
Голема благодарност за донацијата.