Соработка со родители

Во објектот Ѕвездички, по повод денот на пролетта родителите Димитар и Наташа Трајковски од групата Мечиња 4-5 год. донираа гуми со кои го украсивме и уредивме дворот за рекреација и игра на децата. Од наша страна е доделена и благодарница за нивната донација.