Учиме да рециклираме

Денес групите Пајчиња и Зајчиња од големите групи 5-6 год од објектот Бисерчиња, беа во посета на Europe House.
Преку интерактивни, едукативни содржини дечињата се информираа за зачувување на природните богатства.
На крај со цртежи инспирирани од животната средина, ја завршивме оваа едукативна посета.
Голема благодарност до родителот Јана Стојановска, која ни овозможи да ја реализираме оваа посета.