Архитект

Денес на гости во групата Пеперутки, објект Први стапки, беше родителот Ирена Смилјановска која преку интересна презентација и подготвени макети и нагледни средства ја претстави професијата Архитект. Децата преку интересна активност се запознаа со професијата, а пред се се забавуваа.