Змејот на Анџали

Воспитните групи Пајчиња 5-6 год, од објект Бисерчиња, и Бубамари 5-6 год од објект Ѕвездички, ја обработија сликовницата „Змејот на Анџали“ од проектот „Размислувај еднакво“.
Научија дека се способни да се грижат за себе, да се грижат за другите и да бидат критички мислители.