Часовник

Во домот твој и мој, часовникот стои... тика така тик времето го брои...
Во објектот Први стапки децата изработија прекрасни часовници и научија како се гледа на часовник.