Ден на светската литература

Детските книги, извор на учење и мудри мисли. Низ детските очи и шарените страници го одбележуваме Денот на детската литература.