Влијание на дигиталната технологија

Воспитниот и стручниот тим на нашата градинка ја следеше презентацијата на тема „Влијанието на дигиталната технологија врз развојот на децата“ подготвена и одржана од нашиот педагог Суеда Бајрактар. Целта на презентацијата беше запознавање со предизвиците што ги носи дигиталната технологија, потенцирајки ги позитивните и негативните страни врз развојот на децата.