Птиците на дрво

Дрвото е чувар на природата, ни дава воздух чист
а на птиците дом гнезда да си свијат
Децата од објект Бисерчиња се запознаа со дрвото и птиците.