Шарени бубамари

Буба Мара весела, на раче ми слета,
а потоа среќна, некаде одлета.
Пеперутки весели, рашириле крила,
од рака на цвеќенце, да насмевнат детенце.
Вредните рачиња на децата од објектот Ѕвездички изработија креативни цртежи на шарени бубамари.