Едукативна посета

Групата Бубамари од објект Први стапки, остварија едукативна посета на Владата на Р.С. Македонија, каде се запознаа со работата на владата, и ги разгледаа просториите во кои вработените и членовите на владата ги извршуваат своите работни обврски.
Голема благодарност до родителот Наташа Стоилова Кочовска која ни ја организираше оваа посета.