Сообраќајни знаци

Јас сум дел од сообраќајот
најчесто сум бел
може да сум исцртан
или насмеан цел.
Во објектот Бисерчиња, децата ги учеа сообраќајните знаци, нивното значење и каде се поставени.