Театарска претстава

Прекрасна изведба на театарската претстава „Пчелки“, подготвена од воспитниот тим на објект Бисерчиња, каде што со шарената сценографија, костими и звуци на пролетта се задржа интересот и вниманието на децата.
„Зу, зу, зу сонцето силно грее,
птицата весело песничка си пее.
Зу, зу, зу денот во радост блика,
на работа сите нас не вика.“