Како настанува земјотрес

Децата од групата Мечиња од Објект Први стапки, како и воспитниот тим од градинката, учествуваа на едукативното предавање од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија од Скопје ИЗИИС каде научија повеќе за превенцијата при земјотрес.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: