Сообраќајница

Пешаци, семафори,
улици и знаци,
се е едно тоа знај,
тоа е сообраќај.
Во објектот Бисерчиња, креативните деца изработија и направија убави сообраќајни знаци и сообраќајници.