Патуваме

Патуваме, патуваме на сите дожувувања се радуваме, со што патуваме, што возиме. Децата од објект Бисерчиња изработуваа бротчиња, а најмалите учеа да возат велосипед.