Збогум градинке

Другарчињата од групата Мечиња од Објект Први стапки, се збогуваа со градинката со завршна приредба. Им посакуваме многу успеси во понатамошното школување и исполнување на сите нивни желби и соништа.