Грижливи животни

Во рамките на проектот „Размислувај еднакво“, децата од објектот Ѕвездички, група Бубамари, ја обработија сликовницата „Грижливи животни“. Научија како се создава приказна и ја развиваа својата наративна способност преку креативно изразување.