Ден на словенската писменост

Светите браќа Кирил и Методиј
една задача ни дале,
азбуката да ја учиме
да пишуваме и да ја чуваме
Денес го одбележавме 24 Мај „Св. Кирил и Методиј“, Ден на словенските просветители.