Другарство

Другарство е да си играш, со другарчето да се дружиш, љубов, почит и верба, на другарчето да му пружиш. Дечињата од групата „Пчелки“ и „Бувчиња“ на сите свои другарчиња на својата завршна приредба, им покажаа колку е важно другарството. Сите да се дружиме заедно, така полесно ќе успееме.