Работилница со кинетички песок

Креативна работилница на групата Мечиња, објект Први стапки, заедно со педагогот и психологот на градинката. Децата на забавен и интерес начин имаа можност да ја развиват сензорната моторика и свесност, истражуваа и ја покажаа нивната креативност користејќи го кинетичкиот песок.