Ден и ноќ

Во царството на денот царува златниот принц Сончко, во царството на ноќта царува сребрената принцеза Месечинка.
Во објект Бисерчиња се учеше за денот и ноќта.