Јагодка и цреша

На дрвцата накитени, многу цреши има, некои за сега, некои за зима.
Јагодките сакам да ги берам сама, а парче лубеница ке исече мама....
Децата од објект Први стапки ги цртаа јагодките и црешите.