Пливање како спорт

Децата од групата Ѕвездички 4-5 г. Објект Бисерчиња реализираа посета на базен, каде се запознаа со пливањето како спорт, реквизити за тренинг, правила на однесување на базен.
Интересно доживување, многу впечатоци за децата.
Благодарност до родител Иван Банов за организацијата и соработката.