Животни во барата

Децата од објектот Бисерчиња се запознаа со разновидниот жив свет во барата, а исто така имаа и интересни игри во двор.